Erotteluongelmia sisältävät lääkkeet: reaktiot, joissa on nitraattitietoa

Phosphodiesterase-5: n estäjät, kuten sildenafiili (esimerkiksi viagra), ovat tehneet suuren eron erektiohäiriöiden (erektiohäiriötilojen) hoidossa. Mutta ne voivat aiheuttaa hengenvaarallisia haittavaikutuksia kenelle tahansa, joka myös ottaa nitroglyseriiniä tai muuta orgaanista nitraattia sisältävää lääkettä. Tämä yhdistelmä voi tehdä verenpaineen lasku liian alhaiseksi. Tämä voi aiheuttaa aivohalvauksen, sydänkohtauksen tai kuoleman. Älä ota nitraattilääkkeitä 24 tunnin kuluttua sildenafiilin (esim. Viagra) tai vardenafiilin (esim. Levitra) oton jälkeen. Älä ota nitraattilääkkeitä 48 tunnin kuluessa tadalafiilin (esim. Cialis) käytön jälkeen.

Orgaanisia nitraatteja sisältävät lääkkeet ovat:

  • Nitroglyseriini (kuten nitro-dur, nitrolingual, nitrostat).
  • Isosorbide (kuten dilatraatti, isordil).
  • Nitroprussidi (kuten nitropress).
  • Amylinitriitti tai amyylinitraatti. Näitä kutsutaan joskus 'poppereiksi'. Heitä käytetään joskus väärin.

Elintarvikkeissa löydetyt nitraatit eivät ole vaaraksi fosfodiesteraasi-5-inhibiittoreiden ottamiseksi.